Aannemer

Aannemersselectie

Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te coördineren en te realiseren. De aannemer zorgt voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig bouwwerk. De bouwheer of opdrachtgever kan nu een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp met soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening zal nemen. Het bestek en de tekeningen zijn vaak het resultaat van het ontwerp van de architect. In het bestek en de tekeningen zijn de beschrijving van het werk opgenomen en hetgeen een onderlegger vorm voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen de aannemer en jou. In de tekeningen en het bestek wordt zo nauwkeurig mogelijk de kwantiteit- en kwaliteitseisen van jou beschreven.

Aanbesteding van een project is in de meeste gevallen de laatste stap in de voorbereidingsfase waarbij de definitieve prijs wordt vastgesteld. Bij de eerdere fases wordt ramingen gemaakt waarmee de kostenadviseur een verwachting van de uiteindelijke kosten geeft. Hierbij wordt aangestuurd op de uiteindelijke resultaten, maar de aanbesteding zelf zorgt voor de daadwerkelijke resultaten dat bepaalt of het plan binnen het plan gerealiseerd kan worden. Bij het aanbesteden van een project zijn er veel verschillende mogelijkheden en contractvormen. De aanbestedingsmethodieken verschillen in het moment dat de aannemer bij het project wordt betrokken en de verantwoordelijkheden van de aannemer is de uitwerking.

Keuring aannemer

De keuze die wordt gemaakt bij de wijze van aanbesteding is afhankelijk van het project en de persoonlijke wensen van jou. Van alle beschikbare vormen van aanbesteding wordt de meest traditionele openbare aanbesteding het meest gebruikt. Verder is er de aanbesteding met de voorafgaande selectie, waarbij verschillende aannemers wordt uitgenodigd al dan niet op basis van objectief vastgestelde criteria zich aan te melden. Mocht het zo zijn dat blijkt na de het aanmelden aan de criteria wordt voldaan mag zij alsnog inschrijven op het werk.

Als de opdracht verstrekt is en de nodige vergunningen geregeld zijn kan de aannemer hiermee aan het werk. De bouwplaats moet nu ingericht worden, keten en bouwhekken plaatsen, een werkplanning maken, materieel en personeel moeten gepland worden, materialen en onderaannemers diensten worden ingekocht. Een aannemer is bij moderne bouw meer een coördinerend dan een uitvoerend bedrijf. Voor de uitvoerder is een belangrijke taak op de bouwplaats weggelegd, deze ziet namelijk toe op de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Ben jij nog opzoek naar een aannemer en wil je hiervoor een aannemersselectie uitvoeren? Kijk dan vooral online voor meer informatie.