Hulpverlening

Paramedische behandelmethode

Iedereen kent ongetwijfeld wel de uitdrukking paramedisch en paramedische behandelmethode. En hoewel het dus best een veel gebezigde term is, zijn er heel veel mensen die niet precies weten wat paramedici zijn en wat een paramedische behandelmethode precies inhoudt. Wist jij bijvoorbeeld wel dat een behandeling door de psycholoog ook een paramedische behandelmethode is?

Medische behandelingen uitgevoerd door iemand die geen arts of tandarts is

Een paramedische behandelmethode wordt uitgevoerd door iemand die beroepsmatig medische behandelingen uitvoert maar geen arts of tandarts is. De paramedische behandelmethode wordt vaak uitgevoerd naast de geneeskundige behandeling en in veel gevallen ook onder toezicht van een geneeskundige. Hoewel in z’n algemeenheid niet getwijfeld wordt aan de kennis en de kunde van paramedici is het dus geen erkend medische begrip, is het geen officiële medische functie en hebben ze in principe ook al geen medische bevoegdheid.

Stichting KwaliteitsRegister Paramedische beroepen

Hoewel er van erkenning dus geen sprake is, zijn paramedici allesbehalve kwakzalvers en sorteert een paramedische behandelmethode vaak heel veel succes. Net als binnen de reguliere geneeskunde worden paramedische behandelmethodes op verschillende niveaus toegepast. Om nogmaals te benadrukken dat paramedici wel degelijk iets toevoegen kan verwezen worden naar de universitaire opleidingen op masters niveau die er tegenwoordig zijn voor onderdelen van de paramedische wereld. Bovendien vallen een aantal paramedici en dus ook paramedische behandelmethoden onder Artikel 34 van de wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg. Daarnaast worden paramedici geregistreerd door de Stichting KwaliteitsRegister Paramedische beroepen. Heel vaak worden paramedici beschouwd als artsen en genieten ze wel degelijk dezelfde status als artsen.

Medische behandelingen die er echt toe doen

Om dat laatste kracht bij te zetten is het goed om eens te kijken naar wat dan precies paramedische behandelmethoden zijn die uitgevoerd worden door paramedici. Onder de grote groep paramedici kun je bijvoorbeeld de voor de samenleving onmisbare ambulanceverpleegkundige scharen, net als de voor elk ziekenhuis al even onmisbare anesthesiemedewerker. Ook een doktersassistente is een paramedicus, net als een diëtist, een ergotherapeut, de fysiotherapeut en de logopedist. Wist je dat een behandeling door een psycholoog ook een paramedische behandelmethode is? En dat ook de belangrijke mondhygiënist – die een steeds belangrijke rol vervult binnen de tandartspraktijk- is een paramedicus, zoals dit ook geldt voor een podotherapeut. En dit zijn toch medische behandelingen die er toe doen, uitgevoerd door mensen die zowel binnen als buiten de medische wetenschap zeer serieus genomen worden en autoriteit genieten.