Taxi

Taxi Pijnacker

 

Taxi Pijnacker

Ben jij woonachtig in de omgeving van Pijnacker en wil jij makkelijk en snel van punt a naar punt b. Dan kun je er voor kiezen om op de fiets te gaan, je kunt er voor kiezen om via het openbaar vervoer te gaan, Je kunt er voor kiezen om je eigen vervoer te regelen zoals een auto of scooter maar je kunt er ook voor kiezen om een taxi te nemen. Als je bijvoorbeeld een drankje wilt gaan drinken kun je dus niet met je eigen vervoer gaan. Je mag niet onder invloed achter het stuur gaan zitten. Je kan het wel doen maar is het niet aan te raden omdat de kans op een ongeluk en boete groter wordt. Dit wil je natuurlijk niet en is het dus verstandig om op een andere manier van punt a naar b te komen. Je kunt er dan voor kiezen om een taxi te huren. Je kunt dan een taxi bedrijf benaderen om te zorgen dat jij op een bepaalde tijdstip opgehaald wordt en ergens wordt afgezet. Je moet hier een bepaald bedrag voor betalen. Hoe verder en hoe meer personen hoe meer de prijs zal zijn. Ook in Pijnacker zijn er genoeg taxibedrijven die jij kunt benaderen. Als je dus ergens naar toe wilt in of buiten Pijnacker is dat mogelijk. Je kunt dan gewoon een taxi bedrijf in Pijnacker bellen om te kijken of er een taxi beschikbaar is. Dan is het enige wat je nog moet doen wachten op je taxi en kun je naar je bestemming toe gaan.

 

Waarom een taxi?

Waarom is een taxi nou zo fijn en waarom zou je niet voor iets anders kiezen. Als je een keer op de fiets ergens naar toe wilt kan dit natuurlijk ook. Als het heel hard regent en het heel koud is ben je al snel geneigd om een andere vervoermiddel te gebruiken. Als je gebruik wilt maken van het openbaar vervoer dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Het nadeel van het openbaar vervoer is dat het heel vaak vertraging kan hebben. Als je op een bepaald tijdstip op de bestemming moet zijn kan dit heel vervelend zijn. Als je zelf met de auto wilt gaan is dat natuurlijk ook mogelijk. Het nadeel is wel dat je dan niks mag drinken. Je mag niet onder invloed achter het stuur stappen. Dan kun je nog een taxi nemen om naar je bestemming te komen. Het voordeel van een taxi is dat jij je nergens zorgen om hoeft te maken. Je wordt opgehaald en wordt weer teruggebracht en je eventueel ook drinken. Er zijn dus vele voordelen van een taxi.

Contractvervoer, wat is dat eigenlijk?

Dienstverlening die is gericht op het in opdracht vervoeren van speciale groepen mensen in een taxi of busje tot en met acht reizigers wordt ook wel contractvervoer genoemd. Behalve leerlingenvervoer (standaard) vallen ook zakelijk vervoer en de Regiotaxi onder deze vorm van vervoer. Openbaar vervoer en straattaxivervoer vallen weer niet onder contractvervoer, dat voor een deel vraagafhankelijk is. Dit wil zeggen dat niet altijd al duidelijk is hoe laat en welke routes gereden gaan worden. Dit laatste geldt zeker voor de Regiotaxi.

Mensen met beperking

Contractvervoer is vooral een dingetje van de zorgverzekeraars en van de overheid. Zij kopen vervoer in voor doelgroepen als leerlingen, mensen met een beperking en ouderen. Vaak dient de reiziger een speciaal en sterk gereduceerd tarief te betalen, of moet er een eigen bijdrage voor het vervoer voldaan worden. Het wil ook wel eens voorkomen dat de gemeente waarin je woonachtig bent of de zorgverzekeraar het vervoer in z’n geheel betaalt.

AWBZ en Wmo

De meest bekende vormen van dit soort vervoer zijn AWBZ- en Wmo-vervoer en zeker het bekende leerlingenvervoer, waarvan landelijk ongeveer 75.000 kinderen gebruik maken. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. AWBZ-vervoer is in de praktijk het naar de dagbesteding brengen en halen van mensen met een beperking. Wmo-vervoer – is recreatief vervoer voor oudere mensen over relatief korte afstand. In ons land ligt de verantwoordelijkheid voor dit vervoer bij de gemeenten. Wellicht de meeste bekende vorm van contractvervoer is leerlingenvervoer; kinderen met een lichamelijke of psychische beperking worden dan naar school, vaak speciaal onderwijs, gebracht en opgehaald. Verder onderscheiden we nog de Regiotaxi en zakelijk vervoer.

Iets hogere prijs

De Regiotaxi is in feite niet meer of minder dan een alternatief voor openbaar vervoer, als dat in bepaalde delen van een gemeente verdwenen is. Onder ongeveer dezelfde voorwaarden als die gelden voor openbaar vervoer kan de Regiotaxi besteld worden. Verschil met een gewone busverbinding is echter dat de Regiotaxi gereserveerd moet worden, vaak minimaal een uur voor de rit plaats moet vinden. De prijs van de Regiotaxi ligt iets hoger dan een reguliere busrit, maar weer lager dan wanneer een straattaxi besteld zou worden. Ouderen die gebruik maken van contractvervoer krijgen een taxipas. Dat is het bewijs dat zij ook daadwerkelijk gebruik mogen maken van deze manier van vervoer.