Contractvervoer, wat is dat eigenlijk?

Dienstverlening die is gericht op het in opdracht vervoeren van speciale groepen mensen in een taxi of busje tot en met acht reizigers wordt ook wel contractvervoer genoemd. Behalve leerlingenvervoer (standaard) vallen ook zakelijk vervoer en de Regiotaxi onder deze vorm van vervoer. Openbaar vervoer en straattaxivervoer vallen weer niet onder contractvervoer, dat voor een deel vraagafhankelijk is. Dit wil zeggen dat niet altijd al duidelijk is hoe laat en welke routes gereden gaan worden. Dit laatste geldt zeker voor de Regiotaxi.

Mensen met beperking

Contractvervoer is vooral een dingetje van de zorgverzekeraars en van de overheid. Zij kopen vervoer in voor doelgroepen als leerlingen, mensen met een beperking en ouderen. Vaak dient de reiziger een speciaal en sterk gereduceerd tarief te betalen, of moet er een eigen bijdrage voor het vervoer voldaan worden. Het wil ook wel eens voorkomen dat de gemeente waarin je woonachtig bent of de zorgverzekeraar het vervoer in z’n geheel betaalt.

AWBZ en Wmo

De meest bekende vormen van dit soort vervoer zijn AWBZ- en Wmo-vervoer en zeker het bekende leerlingenvervoer, waarvan landelijk ongeveer 75.000 kinderen gebruik maken. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. AWBZ-vervoer is in de praktijk het naar de dagbesteding brengen en halen van mensen met een beperking. Wmo-vervoer – is recreatief vervoer voor oudere mensen over relatief korte afstand. In ons land ligt de verantwoordelijkheid voor dit vervoer bij de gemeenten. Wellicht de meeste bekende vorm van contractvervoer is leerlingenvervoer; kinderen met een lichamelijke of psychische beperking worden dan naar school, vaak speciaal onderwijs, gebracht en opgehaald. Verder onderscheiden we nog de Regiotaxi en zakelijk vervoer.

Iets hogere prijs

De Regiotaxi is in feite niet meer of minder dan een alternatief voor openbaar vervoer, als dat in bepaalde delen van een gemeente verdwenen is. Onder ongeveer dezelfde voorwaarden als die gelden voor openbaar vervoer kan de Regiotaxi besteld worden. Verschil met een gewone busverbinding is echter dat de Regiotaxi gereserveerd moet worden, vaak minimaal een uur voor de rit plaats moet vinden. De prijs van de Regiotaxi ligt iets hoger dan een reguliere busrit, maar weer lager dan wanneer een straattaxi besteld zou worden. Ouderen die gebruik maken van contractvervoer krijgen een taxipas. Dat is het bewijs dat zij ook daadwerkelijk gebruik mogen maken van deze manier van vervoer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *