De taken van een loopbaanbegeleider

Loopbaanbegeleider

Een loopbaanbegeleider of hoe het vaak ook genoemd wordt “mentor”, is de persoon die studenten begeleid, adviseert en ondersteunt.

De meningen over de taken, waar mentoren verantwoordelijk over zijn, verschillen heel erg. Sommige studenten vinden dat mentoren, niet de diensten verlenen die zij moeten verlenen. Andere studenten zijn weer van mening dat loopbaanbegeleiders, zich juist te veel bemoeien. Hoe denken mentoren erover? En hoe denken studenten erover? Wat is de oplossing om dit probleem op te lossen?

Dit zijn de vragen die beide partijen aan elkaar moeten stellen en bespreekbaar moeten maken.

Wat studenten verwachten van een loopbaanbegeleider

Elke student heeft verschillende verwachtingen van zijn mentor. Alhoewel een klas vaak wel een aantal dezelfde behoeftes en meningen heeft, over mentoren en docenten. De verwachting die een studenten hebben, hangen niet alleen af van hun eigen mate van zelfstandigheid en situatie, maar ook van het schooljaar waarin zij zitten.

Studenten die in het eerste leerjaar zitten, hebben over het algemeen meer ondersteuning, advies en begeleiding nodig. Studenten die aan het afstuderen zijn hebben op bepaalde gebieden, minder ondersteuning nodig. Toch zijn er wel een aantal punten die alle studenten over het algemeen verwachten, van hun mentor. Daarbij kan je denken aan: regelmatig voldoende informatie geven over het schoolprogramma, voldoende hulp aanbieden (als er om gevraagd wordt), motiveren waar nodig is, niet snel aannames maken, niet te veel druk bezorgen.

Over het algemeen willen de meeste studenten, dat hun mentor voldoende aandacht geeft en ondersteund. Wat studenten storend vinden, is de manier van benadering van sommige loopbaanbegeleiders. Het komt vaak niet over als ondersteuning, maar als een last.

Wat loopbaanbegeleiders daadwerkelijk doen…

Meestal is een klas niet tevreden over hun mentor. Dit komt of omdat loopbaanbegeleiders zich te veel bemoeien met de leerlingen, maar het kan ook juist komen, doordat loopbaanbegeleiders te weinig aandacht geven aan studenten.

De manier waarop loopbaanbegeleiders studenten benaderen, is vaak ook het probleem. Het wordt vaak als een vervelende manier ervaren. Daarnaast proberen sommige mentoren, vaak ook druk te leggen op studenten. Dit pakt bij veel studenten ook niet goed uit.

Een goede band met studenten

Om zowel als mentor, als studenten tevreden te zijn, is het als eerste belangrijk om alles bespreekbaar te maken. Vervolgens is het de bedoeling om te ondersteunen waar nodig is (waar om gevraagd wordt). Dan is het de kunst voor de mentor, om de ondersteuning en begeleidingen op de juiste manier over te brengen. Het is ook beter om tijdens de individuele gesprekken en de mentor uren, te vragen aan studenten waar zij ondersteuning bij nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *